SÖZLÜ & POSTER SUNUMU

 

SÖZLÜ SUNUM

No

Sunan

Çalışmadaki  İsimler

Sunumun Konusu

1

Abdullah Taner Bişgin

Abdullah Taner Bişgin

Brilliant blue ve tartrazine gıda boyalarının katı faz ekstraksiyonu ile zenginleştirilmesi ve eş zamanlı tayini

2

Ebru Büyüktüncel

Ebru Buyuktuncel, Shamal M.

Determination of  adenine nucleotides in brain microdialysis samples by capillary isotachophoresis

 

Gunawardhana , Susan M. Lunte

3

Oltan Canlı

Oltan Canli, Barış Güzel,

Su örneklerinde izotop seyreltme tekniği ile dioksin/furan analizi

 

Elmas Öktem Olgun

4

Sema Erdemoğlu

Fatma Özer Bahşi, İrfan Bahşi,

Determination of veterinary pharmaceuticals residues in wastewater of poultry by hplc-dad

 

Sema Erdemoğlu

5

Zeynep Kalaycıoğlu

Zeynep Kalaycıoğlu, Merve Kopar,

Turkish olive leaves: oleuropein contents by capillary electrophoresis and correlations

 

F. Bedia Erim

with pharmacological activities

6

Rıfat Emre Burmaoğlu

Rıfat Emre Burmaoğlu

The importance of chromatographic techniques in ımpurity testing in the pharmaceutical ındustry

7

Nevin Öztekin

Nevin Öztekin

Applications of contactless conductivity detection in capillary electrophoresis

8

Veselina Adımcılar

Veselina Adımcılar, Nevin Öztekin

Determination of nutritive metal İons in pomegranate juices by capillary electrophoresis with contactless conductivity detection

9

Ezgi Aytaç

Ezgi Aytaç, Münevver Sökmen,

Comparison of essential oil content of origanum majorana using by clevenger and sfe

 

Atalay Sökmen

 

Emirhan Nemutlu

Cemil Can Eylem, Ayşegül Doğan,

Optimization of a hilic based LC-ESI-MS/MS method:quantification of phosphonucleotides in cancer cell lines

10

Açelya Erikçi,  Sedef Kır,

 

Samiye Yabanoğlu Çiftçi,

 

Emirhan Nemutlu,

11

Ferda Dondurmacıoğlu

Ferda Dondurmacıoğlu,Ayşe Nur Önem,

Türkiye’de yetişen enginardan hazırlanmış ürünlerin karakterizasyonu ve karşılaştırılması

 

Kevser Sözgen Başkan

12

Şahin Özel

Şahin Özel, Ali Kara,

Manyetik poli fonksiyonel özelliğe sahip polimer mikrokürelere sentetik asit mavi 25 boyasının

 

sulu çözeltilerden adsorpsiyonu ve fizikokimyasal parametrelerin incelenmesi

13

İnci Özdemir

İnci Özdemir, Ali Kara, Nalan Tekin,

Comparison of adsorption behavior of phenol onto magnetic and nonmagnetic polymer microspheres

 

Asım Olgun

14

Aslı Göçenoğlu Sarıkaya

Aslı Göçenoğlu Sarıkaya, Bilgen Osman

Poli(hema)-cb mikro-küreler ile sulu çözeltilerden tetrasiklin uzaklaştırılması: denge, kinetik ve

 

termodinamik çalışmalar

15

Mehmet Yaman

Mehmet Yaman, Emine Akyüz Turumtay

Sarımsak fenolik bileşiminin HPLC-DAD ile belirlenmesi

 

16

Sevgi Sözügeçer

Sevgi Sözügeçer, Ali Kara

Isothermal study of lead (ıı) adsorption onto magnetic polymer composites

 

 

 

 

SÖZLÜ SUNUM

No

Sunan

Çalışmadaki  İsimler

Sunumun Konusu

17

Ataman Gönel

Ataman Gönel

Gadodiamide can affect blood amino acids levels measured by LC-MS/MS tecnique?: Experimental investigation

18

Bilgen Osman

Bilgen Osman

Proteom analizinde afinite kromatografisi

19

Duygu Çimen

Duygu Çimen, Fatma Kartal, Nilay Bereli, Adil Denizli

Preparation of cryogels with ovalbumin recognition sites and their use in ovalbumin purification

20

Gülay Baysal

Gülay Baysal

Characterization of organoclays Mt-QAS+ (newly synthesized) and its adsorption capacity of nitrophenol with green chemistry

21

Hatice Deniz Sanğu

Hatice Deniz Sanğu, Monireh Bakhshpour, İlker Koç, Handan Yavuz, Adil Denizli

Ion imprinted poly(hema-maga) oral chelators for iron (iii) removal

22

Süleyman Aşır

Süleyman Aşır, Ilgım Göktürk, Ali Derazshamshir, Duygu Sarı, Sisem Ektirici, Aykut Arif Topcu, Fatma Yılmaz, Adil Denizli

Separation of d,l-ampicillin by ligand exchange-micellar electrokinetic chromatography

23

Işık Perçin

Işık Perçin

Affinity chromatography approaches for glycoproteomics

24

Müge Andaç

Müge Andaç

Makrogözenekli kriyojellerin kromatografik uygulamaları

25

Monireh Bakhshpour

Ilgım Göktürk, Nilay Bereli, Adil Denizli

Molecularly imprinted cryogel cartridge for recognition of tryrosine amino acid

26

Semra Akgönüllü

Semra Akgönüllü, Handan Yavuz, Adil Denizli

Enantioseparation of amino acids

27

Kübra Sultan Özdemir

Kübra Sultan Özdemir, Ezgi Aytaç, Münevver Sökmen

Comparison of supercritical fluid and soxhlet extraction methods in extracting oil and silymarin from milk thistle (silybum marianum)

28

Ebru Türköz Acar

Ebru Türköz Acar

High troughput screening (HTPS) studies by using capillary electrophoresis

29

Banu Akgün

Banu Akgün, Muhammet Arıcı,

Determination of acrylamide level in some traditional turkish coffees (dibek & menengic) by LC-MS/MS

30

Yücel Kadıoğlu

Yücel Kadıoğlu, Onur Şenol

A Novel diagnosis approach on paraffin embedded gastric tissue samples via chemometrics assisted raman spectroscopy

 

 

 

 

POSTER SUNUMU

No

Sunan

Çalışmadaki  İsimler

Sunumun Konusu

1

Banu Akgün

Mertin Hamzaoğlu, Banu Akgün, 
Hakan Tosunoğlu, Sema Demir,
Altan Deniz, Remziye Z. Gökçay

59 adet farklı gruplara ait pestisitin yumurtadan sıvı kromatografisi-tandem kütle spektrometrisi ile analizleri ve yöntem validasyonu

2

Sema Demir

Sema Demir, Hakan Tosunoğlu,

Recoveries of some pesticides in extra virgin olive oil by GC/MS/MS Coupled with gel-permeation

 

Banu Akgün, Mertin Hamzaoğlu, 

chromatography

 

Remziye Zengingöl, Altan Deniz

 

3

Halil İbrahim Ulusoy

Kadir Köseoğlu, Halil İbrahim Ulusoy,

Trace determination of primicarb and fenitrothionin in water samples by HPLC-DAD system

 

Marcello Locatelli, Abuzar Kabir,

 

 

Sümeyra Gülle, Songül Ulusoy

 

4

Songül Ulusoy

Songül Ulusoy, Şenay Çetinus

The studies on usage possibilitity of chitosan based nanoparticles in determination of trace drug residues

5

Merve Arslan

Merve Arslan, Durişehvar Özer Ünal

Determination of sodium hyaluronate in ophthalmic preparation by HPLC–UV and stability analysis

6

Ayşe Şap

Ayşe Şap, Mehmet Yaman

Kuşburnundaki (rosa canina l.) resveratrol’ün HPLC-DAD ile tayininde çözücü optimizayonu

7

Kemal Solakyıldırım

Kemal Solakyıldırım, Cynthia K. Larive

Rapid analysis of punicalagin from various brands of pomegranate (punica granatum l.) juices by UPLC-MS

8

Veselina Adımcılar

Merve Taşer, Veselina Adımcılar,

Determination of propionic acid contents in breads with capillary electrophoresis and contactless

 

Nevin Öztekin

conductivity detection

9

Fatih Oruç

Fatih Oruç, Belgin İzgi

İçme suyunda uçucu organik bileşiklerin (uob) analizi

10

Mediha Öncel

Mediha Öncel

Experimental design and ıts applications in analytical chemistry

11

Sema Erdemoğlu

Ceren İlhan, Hatice Ç.Yılmaz,

Chromatographic monitoring of photocatalytic degradation of humic acid with S doped TiO2

 

Emrah Akgeyik, Sema Erdemoğlu

 

12

Mehmet Ali Özkılıç

Mehmet Ali Özkılıç, Nalan Tekin,

Adsorption of basic dye onto activated carbon samples derived from chickpea: kinetics,

 

 Sibel Zor

ısotherm and thermodynamics studies

13

Çağlar Demirbağ

Çağlar Demirbağ, Dilhe Nur Çim, Gözde Gülin Daltaban

Simultaneous determination of cinacalcet hydrochloride and abiraterone acetate with reversed phase HPLC-UV

14

Ataman Gönel

Ataman Gönel, İsmail Koyuncu

Investigation of the effect of radiodiagnostic gadopentetic acid dimeglumin salt on measurement of carnitine profile in LCMSMS method: An experimental study

15

Negahan Tuğ

Beril Yücel Uzunoğlu, Hande Özkaplan, Negahan Tuğ, Duygu Konuklu, Ayşe Akpınar

Gas chromatographic fatty acid analysis in parenteral lipid emulsions

16

Beril Yücel Uzunoğlu

Beril Yücel Uzunoğlu, Hande Özkaplan, Negahan Tuğ, Duygu Konuklu, Ayşe Akpınar

Validated stability-ındicating novel assay method for butaphosphan

 

 

 

 

POSTER SUNUMU

No

Sunan

Çalışmadaki  İsimler

Sunumun Konusu

 

 

 

 

17

Ayşegül Gölcü

Veselina Adımcılar, Mustafa Çeşme, İbrahim Danış,  Durişehvar Ünal, Ayşegül Gölcü

Investigation of the formation of epirubicin-Fe by liquid chromatograpy-mass spectrometry

18

Pelin Şenel

Pelin Şenel,  Merve Keşkek Arslan , Durişehvar Ünal , Aysegül Gölcü

Evaluation of drug-DNA interaction using high performance liquid chromatography (HPLC)

19

Selim Erdoğan

Neslihan Altunkaya, Mehmet Ali Erdoğan, Ulku Özgül, Mukadder Şanlı, Muharrem Uçar, Onural Özhan, Fatih Sümer, Selim Erdoğan, Cemil Çolak, Mahmut Durmuş

Bariatrik cerrahi uygulanan olgularda; plazma melatonin seviyelerinin tayini ve melatonin ile analjezi ihtiyacının karşılaştırılması

    20

Sinem Diken Gür

Sinem Diken Gür, Monireh Bakhshpour, Adil Denizli

Microcontact imprinted based surface plasmon resonance biosensor for detection of escherichia coli