KONULAR

• Gaz kromatografisi
• Yüksek basınçlı sıvı kromatografisi
• İyon değişim kromatografisi
• Afinite kromatografisi
• Biyokromatografi
• DNA, RNA, protein ve enzim saflaştırılması işlemlerinde kromatografi teknikleri
• İmmuno-kromatografi teknikleri
• Kromatografi temelli nanobiyoteknolojik uygulamalar
• Biyosensörler
• Rekombinant teknolojide kromatografi sistemleri
• Proteomik çalışmalarda kromatografi sistemleri
• İki fazlı kromatografi sistemleri (HPLC, GC, CEC vb.)
• Yeni nesil kromatografik yöntemler
• Kolon teknolojisi, Kolon dolgu maddelerinin hazırlanması
• Kromatografik metot geliştirme ve validasyonu
• Kromatografik yöntemlerin ilaç, gıda takviyeleri ve kozmetik uygulamaları
• Kromatografik yöntemlerin biyolojik, klinik ve toksikolojik uygulamaları
• Kromatografik yöntemlerin çevre ve gıda uygulamaları
• Elektroforez, kapiler elektroforez
• Kromatografide “hyphenated” yöntemler
• Ayırma biliminde yeni gelişmeler
• Moleküler baskılanmış polimerler
• Yeni nesil polimerik destek malzemeler